RFLINE

... you need, we will deliver

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Projekty anten telekomunikacyjnych
Email Drukuj PDF

Anteny o optymalizowanych parametrach

Zajmujemy się projektowaniem anten o optymalizowanych charakterystykach spełniających normy znajdujące się w W Y K A Z IE P O L S K I C H N O R M Z H A R M O N I Z O W A N Y C H z D Y R E K T Y W Ą 1 9 9 9 / 5 / W. Podstawowym dokumentem określającym klasę anten jest tutaj EN 302 326-3 V1.3.1 Radiowe systemy łączności stałej - Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań art. 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca anten wielopunk­towej łączności radiowej


W ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w zakresie rozwoju poszczególnych elementów. Antena, a właściwie jej parametry mogą ograniczać funkcjonalność sieci. Z tego powodu ważny jest taki dobór anteny, by ograniczyć niepożądane efekty, takie jak interferencje, czy odbiór sygnałów zakłócających oraz zapewnić optymalne pokrycie obszaru. Dobór odpowiednich anten (znajomość ich rzeczywistych parametrów) pozwala na efektywne projektowanie i wdrażanie efektywnej sieci bezprzewodowej, w której maksymalnie zredukowane są obszary bez pokrycia, a poziom zakłóceń i interferencji pozostaje akceptowalny.

Obecnie kończymy prace nad rodziną anten sektorowych o ograniczonym promieniowaniu wstecznym. Anteny te już częściowo zostały wprowadzone do produkcji i sprzedaży przez Cyberbajt:

Gigasektor PRO 17/90

Gigasektor PRO 16/120

 

Przeprowadzone badania  porównawcze z innymi wiodącymi produktami na rynku wskazują na zalety anten z nowej rodziny szczególnie w zakresie:

- promieniowania wstecznego

- szerokości pasma pracy

- regularności kształtu  wiązki głównej

- separacji pomiędzy polaryzacjami

- efektywności


 

 

nowy adres internetowy

migrujemy na nową stronę www.rfline.pl
Laminaty mikrofalowe w ofercie
Naszą ofertę wzbogaciliśmy o laminaty / podłoża mikrofalowe o przenikalności elektrycznej z zakresu 2.8 do 3.8. Wybór dostawcy został poprzedzony testami praktycznymi polegającymi na realizacji i pomiarze parametrów elektrycznych układów mikrofalowych ( rezonatorów) w celu oceny wpływu procesów technologicznych na jakość mechaniczną wykonanych układów oraz w celu określenia rzeczywistych parametrów elektrycznych. Podłoża te są atrakcyjne cenowo ( cena około 30-60 Euro za arkusz 18" x 24"), jednak MOQ wynosi około 20 szt. Istnieje możliwość pozyskania próbek w celu przetestowania tych podłoży we własnym zakresie.

News 2015-09

Rekord długości linku WiFi w Polsce z wykorzystaniem anten Disheter 32dB HV Precision
Studenci z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej skupieni w kole naukowym Wireless Group, zbudowali link w pasmie 5GHz na odległość 250km ustanawiając nowy rekord Polski. Jest to odległościowo najdłuższe amatorskie połączenie w Polsce w tym pasmie, a trzecie na świecie. Do połączenia studenci wykorzystali anteny DishEter PRO 32 HV Precision. Od strony elektrycznej zaprojektowaną przez RFLINE, a produkowaną przez Cyberbajt. DishEter PRO 32 HV Precision - dane anteny

Info

info@rfline.pl

tel.:+48 504931212

fax.:+48 587463430

Kable koncentryczne, kable współosiowe, projektowanie anten, przewody koncentryczne, tłumiki sygnału, złącza antenowe, złącza koncentryczne, złącza N, złącza SMA, złącza współosiowe – Rfline.eu

stat4u