RFLINE

... you need, we will deliver

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Należy rozróżniać zysk energetyczny (G) oraz kierunkowość (D) anteny.

Zysk energetyczny z założenia nie może być większy niż kierunkowość, gdyż uwzględnia straty anteny (Losses): tak więc spełniona jest zależność w mierze decybelowej

D=G+Losses [dB]

Same straty wynikają z różnych przyczyn można podzielić je na dwie podstawowe - straty odbiciowe wynikające z niedopasowania anteny ( część energii nie wchodzi wogóle do anteny ) oraz straty transmisyjne ( sygnał, który wejdzie do anteny ulegnie osłabieniu ze względu na własciwości materiałów z których antena jest wykonana).

Znając 3dB szerokości wiązki anteny w elewacji i azymucie, przy założeniu, że wiązka jest wyraźnie określona oraz listki boczne mają relatywnie niski poziom (<-13 dB) można określić kierunkowość anteny. Przy wyprowadzaniu tych zależności wychodzi się z  definicji kierunkowości, przy założeniu, że  kąt bryłowy jest iloczynem 3dB szerokości wiązek w azymucie i elewacji. Uzyskuje się nast,ępujący przybliżony wzór na kierunkowość:

D=4pi/(3dBel*3dBaz),

dla 3dB szerokości podanych w stopniach daje to:

D=41200/(3dBeldeg*3dBazdeg)

w dB otrzymujemy kierunkowość wg wzoru:

D[dB]=10log10(D)

Wartość kierunkowości jest zawyżona, częściej przyjmiuje się zamiast wartości 41200 wartość 32400 lub 27000 w zalezności od anteny.

Te proste wzory pozwalają z dużą dokładnością ( około 1 dB) określić zysk anteny. Po prostych przekształceniach pozwalają również określić realność szerokości wiązki dla zdefiniowanego zysku. Zwykle w niewielkich antenach  i szykach liniowych do 10 źródeł straty nie przekraczają 1dB dla  anten wykjonanych na podwieszonym FR4. Podobnie jest dla anten falowodowych, dla których nie obrobiono odpowiednio powierzchni wewnetrznych  ( np. zwykłe kształtowniki aluminiowe)

 

 

nowy adres internetowy

migrujemy na nową stronę www.rfline.pl
Laminaty mikrofalowe w ofercie
Naszą ofertę wzbogaciliśmy o laminaty / podłoża mikrofalowe o przenikalności elektrycznej z zakresu 2.8 do 3.8. Wybór dostawcy został poprzedzony testami praktycznymi polegającymi na realizacji i pomiarze parametrów elektrycznych układów mikrofalowych ( rezonatorów) w celu oceny wpływu procesów technologicznych na jakość mechaniczną wykonanych układów oraz w celu określenia rzeczywistych parametrów elektrycznych. Podłoża te są atrakcyjne cenowo ( cena około 30-60 Euro za arkusz 18" x 24"), jednak MOQ wynosi około 20 szt. Istnieje możliwość pozyskania próbek w celu przetestowania tych podłoży we własnym zakresie.

News 2015-09

Rekord długości linku WiFi w Polsce z wykorzystaniem anten Disheter 32dB HV Precision
Studenci z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej skupieni w kole naukowym Wireless Group, zbudowali link w pasmie 5GHz na odległość 250km ustanawiając nowy rekord Polski. Jest to odległościowo najdłuższe amatorskie połączenie w Polsce w tym pasmie, a trzecie na świecie. Do połączenia studenci wykorzystali anteny DishEter PRO 32 HV Precision. Od strony elektrycznej zaprojektowaną przez RFLINE, a produkowaną przez Cyberbajt. DishEter PRO 32 HV Precision - dane anteny

Info

info@rfline.pl

tel.:+48 504931212

fax.:+48 587463430

Kable koncentryczne, kable współosiowe, projektowanie anten, przewody koncentryczne, tłumiki sygnału, złącza antenowe, złącza koncentryczne, złącza N, złącza SMA, złącza współosiowe – Rfline.eu

stat4u