RFLINE

... you need, we will deliver

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Jednym ze sposobów redukcji zakłóceń wzajemnych pomiędzy linkami radiowymi jest obrót anten.

Dlaczego tak się dzieje?

-  Jeżeli antena o polaryzacji liniowej H lub V ma kierunek maksymalnego promieniowania prostopadły do jej apertury, czyli wiązka nie jest odchylona  ( a tak jest właściwie w znakomitej większości anten w radioliniach), to poziom listków bocznych zarówno dalekich jak i bliskich jest największy na kierunkach azymutu i elewacji. Sytuacja się zmienia jeżeli wiązka jest odchylana elektrycznie, ale tego przypadku nie będziemy tutaj rozpatrywać.  Na kierunkach pozostałych poziom listków bocznych ulega znaczącej redukcji, przyjmując standardowo poziom około -40 dB. Tak więc wykorzystując tę wiedzę można wywnioskować, że obrót anteny o 45 deg będzie skutkować tym, że na kierunkach azymutu i elewacji poziom listków bocznych będzie znacznie mniejszy ( o około 20 dB).

 

Sytuację ilustruje poniższy rysunek na którym po lewej stronie widać schematyczną antenę p2p z zaznaczonymi kierunkami na których występują najwyższe poziomy listków bocznych

z prawej strony poglądowy rozkład listków bocznych mających poziom powyżej  (przykładowo) -25 dB.

 

 

Jakie są  konsekwencje obrotu anteny?

 

  • niższy poziom listków bocznych na kierunku AZYMUTU!!! i elewacji
  • antena, która miała przed obrotem polaryzację H lub V teraz pracuje z polaryzacją ukośną (slant), w przypadku anten pracujących z jedną polaryzacją skutkuje to tym, że do anteny będą dochodzić szumy zarówno w polaryzacji H jak i V, ale o 3 dB mniejsze (bez uwzględnienia redukcji wynikającej z poziomu listków bocznych
  • antena pracująca w trybie mimo H/V po obrocie powinna zapewnić lepsze parametry pracy łącza
  • trzeba zapewnić odpowiednie mocowanie
q-par

 

 

nowy adres internetowy

migrujemy na nową stronę www.rfline.pl
Laminaty mikrofalowe w ofercie
Naszą ofertę wzbogaciliśmy o laminaty / podłoża mikrofalowe o przenikalności elektrycznej z zakresu 2.8 do 3.8. Wybór dostawcy został poprzedzony testami praktycznymi polegającymi na realizacji i pomiarze parametrów elektrycznych układów mikrofalowych ( rezonatorów) w celu oceny wpływu procesów technologicznych na jakość mechaniczną wykonanych układów oraz w celu określenia rzeczywistych parametrów elektrycznych. Podłoża te są atrakcyjne cenowo ( cena około 30-60 Euro za arkusz 18" x 24"), jednak MOQ wynosi około 20 szt. Istnieje możliwość pozyskania próbek w celu przetestowania tych podłoży we własnym zakresie.

News 2015-09

Rekord długości linku WiFi w Polsce z wykorzystaniem anten Disheter 32dB HV Precision
Studenci z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej skupieni w kole naukowym Wireless Group, zbudowali link w pasmie 5GHz na odległość 250km ustanawiając nowy rekord Polski. Jest to odległościowo najdłuższe amatorskie połączenie w Polsce w tym pasmie, a trzecie na świecie. Do połączenia studenci wykorzystali anteny DishEter PRO 32 HV Precision. Od strony elektrycznej zaprojektowaną przez RFLINE, a produkowaną przez Cyberbajt. DishEter PRO 32 HV Precision - dane anteny

Info

info@rfline.pl

tel.:+48 504931212

fax.:+48 587463430

Kable koncentryczne, kable współosiowe, projektowanie anten, przewody koncentryczne, tłumiki sygnału, złącza antenowe, złącza koncentryczne, złącza N, złącza SMA, złącza współosiowe – Rfline.eu

stat4u