Drukuj

Anteny o optymalizowanych parametrach

Zajmujemy się projektowaniem anten o optymalizowanych charakterystykach spełniających normy znajdujące się w W Y K A Z IE P O L S K I C H N O R M Z H A R M O N I Z O W A N Y C H z D Y R E K T Y W Ą 1 9 9 9 / 5 / W. Podstawowym dokumentem określającym klasę anten jest tutaj EN 302 326-3 V1.3.1 Radiowe systemy łączności stałej - Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań art. 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca anten wielopunk­towej łączności radiowej


W ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w zakresie rozwoju poszczególnych elementów. Antena, a właściwie jej parametry mogą ograniczać funkcjonalność sieci. Z tego powodu ważny jest taki dobór anteny, by ograniczyć niepożądane efekty, takie jak interferencje, czy odbiór sygnałów zakłócających oraz zapewnić optymalne pokrycie obszaru. Dobór odpowiednich anten (znajomość ich rzeczywistych parametrów) pozwala na efektywne projektowanie i wdrażanie efektywnej sieci bezprzewodowej, w której maksymalnie zredukowane są obszary bez pokrycia, a poziom zakłóceń i interferencji pozostaje akceptowalny.

Obecnie kończymy prace nad rodziną anten sektorowych o ograniczonym promieniowaniu wstecznym. Anteny te już częściowo zostały wprowadzone do produkcji i sprzedaży przez Cyberbajt:

Gigasektor PRO 17/90

Gigasektor PRO 16/120

 

Przeprowadzone badania  porównawcze z innymi wiodącymi produktami na rynku wskazują na zalety anten z nowej rodziny szczególnie w zakresie:

- promieniowania wstecznego

- szerokości pasma pracy

- regularności kształtu  wiązki głównej

- separacji pomiędzy polaryzacjami

- efektywności